ديابت شيرين از جمله بيماريهاي متابوليكي است كه با كمبود نسبي يا مطلق انسولين، افزايش گلوكز خون و اختلال در متابوليسم كربوهيدرات، چربي و پروتئين همراه است. سازمان بهداشت جهاني پيش بيني كرده است که ديابت در ايران تا سال 2025 حدود 6/8 درصد جمعيت را درگير خواهد كرد. ايـن بيماري شايعترين علت بيماريهاي كليوي و موارد جديد نابينايي است.

هدف از این مطالعه تعیین اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه برمقاومت به انسولین و برخی از عوامل التهابی در بیماران دیابتی نوع 2 است. شواهد زيادي نشان می دهد كه بسياري از گياهان با خاصيت دارويي خود، ميتوانند بـراي درمان ديابت و پيشگيري از عوارض بعدي مفيد باشند. از جمله گياهان دارويي، كه در طب سنتي نيز به آن اشاره شده است، گزنه را ميتوان نام برد.

گزنه (Nettle) يکي از گياهان دارويي با نام علمي Urtica diotica و از خانواده ي Urticaceae است. در تركيه و مراكش از گياه گزنه به طور سنتي براي كنترل قند خون استفاده مي شود، در كشورهاي اروپايي از گزنه به منظور كاهش التهاب و درمان آرتريت روماتوييد استفاده مي شود.

اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني تصادفي يك سوكور بود كه روي 50 مرد و زن مبتلا به ديابت نوع 2 با ميانگين سني 13 تا 52 سال صورت گرفت. بيماران به طور تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم بندي شدند. این بیماران 100 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، عصاره ي گزنه يا دارونما در سه نوبت به مدت دو ماه مصرف کردند.

در ابتدا و انتهاي مطالعه، سطوح انسولين ناشتا و برخي از عوامل التهابي ( اينترلوكين 6 (IL-6) )، فـاكتور نكروز توموري (TNF-a) و high sensitive C-Reactive Protein  (hsCRP) اندازه گيري شد. در ابتداي مطالعه مقدار انسولين ناشتا، حساسيت به انسولين و TNF-a بين دو گروه تفاوت آماري معني داري را نشان ندادند ولي در انتهاي مطالعه در گروه مداخله نسبت بـه گروه شاهد، كاهش معني داري در اينترلوكين6 وhsCRP  مشاهده شد. همچنین مصرف عصاره ی هیدروالکلی گزنه پس از دو ماه سبب کاهش میانگین قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله شد. هموگلوبین گلیکوزیله یک آزمایش خونی است که نشانگر میانگین قند خون فرد طی 2 تا 3 ماه گذشته است. نتایج این آزمایش نشان می دهد که چند درصد از هموگلوبین خون با قند ترکیب شده است، که هر چه این درصد بالاتر باشد، نشانگر بالا بودن متوسط میزان قند خون است.

 


پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *