نوشته‌ها

۲۵ حقیقت درباره سیب

/
سیب بااینکه یک میوه آسیایی است اما به‌عنوان نماد دنیای غرب محس…

سیب میزان کاهش وزن را در افراد چاق ۲برابر میکند!

/
تحقیقات زیادی درباره سیب انجام شده است که نتایج آن بر مفید بودن…