نوشته‌ها

برگ زیتون

/
نام تجاری گیاه: Olive نام علمی گیاه: Olea europaea L. تاریخچه: …