نوشته‌ها

مصرف هلو را فراموش نکنید

/
معروف است به میوه سنگ؛ اما خلاف این نام به نظر خشن و سفت ظاهری …