اثر پرسیاوشان بر معیارهای عملکردی در افراد مبتلا به MS

به گزارش سلام تی ، پرسیاوشان قدیمی‌ترین درخت موجود بر روی زمین در نظر گرفته شده است. در حقیقت مطالعات نشان داده‌اند که این درخت دویست میلیون سال پیش وجود داشت و...

ادامه مطلب