نوشته‌ها

میخک

/
نام تجاری گیاه: Clove  نام علمی گیاه: (L.) Merr. and L.M. Perry Sy…