نوشته‌ها

اثر پرسیاوشان بر معیارهای عملکردی در افراد مبتلا به MS

/
به گزارش سلام تی ، پرسیاوشان قدیمی‌ترین درخت موجود بر روی زمین در نظر گرفت…